Tag: Analiza przedsiębiorstwa

Analiza SWOT w marketingu

Czym jest analiza SWOT/TOWS i jaka jest jej rola?

Analiza SWOT/TOWS i jej tajniki – Poznaj sytuację swojej firmy! Analiza SWOT/TOWS to narzędzie strategiczne, które pomaga firmom ocenić swoje mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu. Samo SWOT to akronim od angielskich słów Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, czyli Siły, Słabości, Szanse

Czytaj całość
Kategorie
Kategorie
Tagi