Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Google Sarch Console, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej.

§ 1 - Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Edgar Kalejnik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Edgar Kalejnik Remarked, z siedzibą w Puńsku, ul. 1- Maja 24, 16-515 Puńsk, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8442378544.
2. Strona internetowa – witryna dostępna pod adresem https://remarked.pl/
3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość witryny internetowej.
4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 2 - Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza formularza kontaktowego, który znajduje się na Stronie internetowej.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika, którą wyraża za pomocą formularza znajdującego się na Stronie internetowej.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Użytkownik otrzymał odpowiedź. W tym celu przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz dwóch lat od jej zakończenia.
6. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim, etc.).
7. Administrator gwarantuje, że przekazane dane osobowe będą poufne.
8. Dane osobowe są gromadzone starannie i odpowiednio chronione przed
dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
b. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§ 3 - Prawa użytkownika

1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
a. prawo dostępu do danych
b. prawo do poprawienia danych
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
e. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
f. prawo do przenoszenia danych
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: biuro@remarked.pl

§ 4 - Gromadzone informacje

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
a. Google Analitysc – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej,
b. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku,
c. Google Search Console – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej,
9. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
10. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 8 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej oraz jej treści do potrzeb Użytkownika.

§ 5 - Cel wykorzystania danych

1. Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
b. monitorowania stanu sesji,
c. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
e. w celach statystycznych i marketingowych.

§ 6 - Postanowienia końcowe

1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies należy kierować na adres: biuro@remarked.pl
3. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami ochrony danych osobowych lub w celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości wysłanej na e-mail: biuro@remarked.pl lub drogą pocztową na adres: Edgar Kalejnik Remarked, ul. 1-Maja 24, 16-515 Puńsk.