Analiza mikro- i makrootoczenia – porównanie, metody, cele

Analiza mikro- i makrootoczenia – odkryj czynniki, które mają wpływ na Twoją firmę!

W dzisiejszych czasach firmy muszą działać w otoczeniu, które jest nieustannie zmienne i wymagające. W celu odniesienia sukcesu, przedsiębiorstwa muszą dokładnie zrozumieć zarówno swoje bliższe jak i dalsze otoczenie. Pomocna jest analiza mikro- i makrootoczenia. Pierwsza dotyczy bezpośrednich czynników wpływających na firmę podczas gdy druga dotyczy szerszych trendów społecznych, ekonomicznych, politycznych i technologicznych, które mogą wpłynąć na firmę.

Spis treści

  1. Analiza mikro- i makrootoczenia – cele
  2. Analiza mikrootoczenia – metody
  3. Analiza makrootoczenia – metody
  4. Podsumowanie

Analiza mikro- i makrootoczenia – cele

Analiza mikrootoczenia umożliwia zrozumienie otoczenia bezpośredniego, w którym działa firma. Pozwala na identyfikację konkurentów, klientów, dostawców, regulacji prawnych, zmian trendów i preferencji konsumentów. Dzięki analizie mikrootoczenia firma może dostosować swoją ofertę do potrzeb klientów, a także lepiej zrozumieć strategie i taktyki stosowane przez konkurentów. Analiza mikrootoczenia pozwala na identyfikację zagrożeń i szans, jakie stwarza otoczenie dla firmy.

Z kolei analiza makrootoczenia umożliwia zrozumienie otoczenia szerszego, w którym działa firma. Na przykład zmiany w gospodarce, polityce, kulturze, technologii i środowisku. Dzięki analizie makrootoczenia firma przede wszystkim może dostosować swoją strategię biznesową do zmieniających się trendów w gospodarce i na rynkach globalnych. Dodatkowo także lepiej zrozumieć zmieniające się preferencje konsumentów i wzorce zachowań.

Analiza mikrootoczenia – metody

Analiza 5-ciu sił Portera – model analizy branżowej, który służy do oceny atrakcyjności i konkurencyjności danej branży lub segmentu rynku. Model opiera się na pięciu siłach wpływających na funkcjonowanie branży, które mogą przede wszystkim wpłynąć na jej zyskowność i konkurencyjność. (Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj post o 5 siłach Portera)

Mapa grup strategicznych – to narzędzie analizy konkurencyjnej, które pozwala na identyfikację grup firm działających w danym sektorze gospodarki i określenie ich pozycji w odniesieniu do innych grup.

Analiza makrootoczenia – metody

Analiza PEST- to narzędzie służące do analizy czynników zewnętrznych wpływających na działalność firmy. Akronim PEST odnosi się do czterech głównych kategorii czynników: Politycznych, Ekonomicznych, Społecznych i Technologicznych.
Analiza PEST pozwala na zidentyfikowanie i ocenę wpływu tych czynników na firmę oraz na dostosowanie strategii do zmieniających się warunków zewnętrznych.

Metody scenariuszowe – polegają na tworzeniu różnych wariantów scenariuszy rozwoju zdarzeń w przyszłości. Pozwalają na zrozumienie potencjalnych konsekwencji różnych kierunków działań i wyborów strategicznych. Podsumowując może pomóc w podejmowaniu lepiej przemyślanych i dostosowanych do sytuacji decyzji.

Podsumowanie

Analiza mikrootoczenia skupia się na analizie wewnętrznych czynników wpływających na firmę, takich jak konkurencja, klienci, dostawcy, media, itp. Natomiast analiza makrootoczenia obejmuje zewnętrzne czynniki wpływające na biznes, takie jak polityka, gospodarka, społeczeństwo, technologia, ekologia, prawo itp.

Nasza oferta zawiera przeprowadzenie wyżej wspomnianych analiz dostarczając narzędzi i wiedzy, aby pomóc firmie zrozumieć otoczenie, w którym działa. Na podstawie wyników analizy opracowujemy strategię marketingową. Jest ona zgodna z aktualnymi trendami i potrzebami klientów, co przyczynia się do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Skontaktuj się z nami już teraz!

Czy zdołaliśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania?

Odwiedź podstronę FAQ po więcej informacji lub skontaktuj się z nami!

Najnowsze wpisy

Informacje dla początkujących – podstawy copywritingu w pigułce Copywriting to dziedzina marketingu, która polega na pisaniu tekstów reklamowych, których celem jest przyciągnięcie …

Usługi graficzne w marketingu – istota oraz korzyści Usługi graficzne w marketingu obejmują wiele różnych działań, takich jak projektowanie logotypów, stron internetowych, …