Koncepcja 5 sił Portera – wszystkie tajniki analizy

Analiza 5 sił Portera – na czym polega i jaka jest jej rola?

Koncepcja 5 sił Portera została opracowana przez amerykańskiego ekonomistę Michaela Portera. Jest to model analizy branżowej, który służy do oceny atrakcyjności i konkurencyjności danej branży lub segmentu rynku. Model opiera się na pięciu siłach wpływających na funkcjonowanie branży, które mogą wpłynąć na jej zyskowność i konkurencyjność. Jest to bardzo użyteczne narzędzie planowania strategicznego. Wykorzystuje się je we wczesnej fazie opracowywania strategii marketingowej (sprawdź ofertę Remarked).

Spis treści

 1. Koncepcja 5 sił Portera – składowe
 2. Podział barier wejścia
 3. Rywalizacja między konkurentami
 4. Substytuty
 5. Siła przetargowa nabywców – jak ją określić?
 6. Siła przetargowa dostawców – kiedy jest wysoka?
 7. Podsumowanie

Koncepcja 5 sił Portera – składowe

Do 5 sił Portera zaliczamy:

 • Bariery wejścia – określają siłę wpływu potencjalnych nowych konkurentów na branżę, którzy mogą zmienić warunki rynkowe.
 • Rywalizacja między konkurentami – określa siłę konkurencji w branży. Im większa konkurencja, tym mniejsze zyski dla firm.
 • Substytuty – są to inne wyroby, które mogą spełniać taką samą funkcję, jak wyroby danego sektora. Ograniczają one potencjalne zyski w danym sektorze, ustalając pułap cen.
 • Siła przetargowa nabywców – w skrócie jest to określenie siły wpływu nabywców na ceny i jakość produktów, a także na warunki sprzedaży.
 • Siła przetargowa dostawców – określa siłę wpływu dostawców na warunki dostaw surowców i materiałów, jak również na ceny i jakość oferowanych produktów

Podział barier wejścia

Ekonomia skali – odnosi się do obniżenia jednostkowego kosztu wyrobu w miarę wzrostu wielkości produkcji w jednostce czasu.

Zróżnicowanie wyrobów – istniejące przedsiębiorstwa mają wyrobioną markę i wiernych klientów. Może to być efektem poprzedniej działalności reklamowej, poziomu obsługi klientów, odmienności wyrobów pierwszeństwa w sektorze.

Potrzeby kapitałowe – konieczność zainwestowania znacznych nakładów kapitałowych.

Koszty zmiany dostawców – jednorazowe koszty, które musi ponieść kupujący przerzucający się z jednego dostawcy na wyroby innego.

Dostęp do kanałów dystrybucji – potrzeba zapewnienia dystrybucji wyrobów przez nowo wchodzącego.

Gorsza sytuacja kosztowa niezależnie od skali – istniejące firmy mogą mieć korzystniejszą sytuację pod względem kosztów, niemożliwą do osiągnięcia przez potencjalnych wchodzących, niezależnie od ich wielkości i osiąganej ekonomii skali.

Polityka państwa – rząd może ograniczyć/uniemożliwić wejście do poszczególnych sektorów za pomocą takich instrumentów jak licencje, ograniczony dostęp do surowców, ograniczenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska.

Oczekiwane działania odwetowe – jeśli wchodzący spodziewa się, że konkurenci zareagują w taki sposób, że koegzystencja będzie niemożliwa, to sytuacja taka może go odstraszyć.

Rywalizacja między konkurentami

Do czynników strukturalnych oddziałujących na poziom i jakość rywalizacji zaliczamy:

 • Liczni albo zrównoważeni konkurenci;
 • Szybkość wzrostu danego sektora;
 • Wysokie koszty stałe lub koszty składowania;
 • Brak zróżnicowania lub kosztów zmiany;
 • Różnorodność konkurentów – różnice pod względem między innymi strategii;
 • Wysokość stawek strategicznych;

Substytuty

W sensie technologicznym jest produktem innym, ale pełni podobną lub szerszą funkcję użytkową i zaspokaja te same potrzeby.
Przykładowym substytutem są elektroniczne papierosy, które zastępują tradycyjne papierosy. Dodatkowo w tej samej grupie można wyróżnić plastry lub gumy nikotynowe.

Siła przetargowa nabywców – jak ją określić?

Można stwierdzić, że grupa nabywców jest potężna, jeśli:

 • Jest skoncentrowana;
 • Kupuje duże ilości wyrobów w porównaniu z wielkością oferowaną do sprzedaży;
 • Wyroby kupowane w danym sektorze stanowią poważną część kosztów;
 • Wyroby nie są zróżnicowane;
 • Nabywcy mają niewielkie zyski;
 • Nabywcy stwarzają realną groźbę integracji wstecz – rozpoczęcie np. własnej produkcji półproduktów dotychczas kupowanych;
 • Wyrób danego sektora nie wpływa na jakość wyrobów nabywcy;
 • Nabywca dysponuje pełną informacją.

Siła przetargowa dostawców – kiedy jest wysoka?

Grupa dostawców dysponuje siłą, jeśli:

 • Jest zdominowana przez kilka przedsiębiorstw i jest bardziej skoncentrowana niż sektor, któremu sprzedaje;
 • Nie musi współzawodniczyć z innymi wyrobami substytucyjnymi oferowanymi sektorowi;
 • Sektor nie jest znaczącym klientem dla grupy dostawców;
 • Wybór dostawcy jest ważnym nakładem w działalności nabywcy;
 • Wyroby grupy dostawców są zróżnicowane albo powodują koszty zmiany;
 • Grupa dostawców stwarza realną groźbę integracji w przód.

Podsumowanie

Podsumowując, analiza 5 sił Portera jest przydatnym narzędziem dla przedsiębiorstw, które chcą lepiej zrozumieć konkurencyjność rynku i podejmować bardziej skuteczne decyzje strategiczne. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, a klienci są coraz bardziej wymagający.

Skontaktuj się z nami i wspólnie osiągnijmy sukces!

Czy zdołaliśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania?

Odwiedź podstronę FAQ po więcej informacji lub skontaktuj się z nami!

Najnowsze wpisy

Informacje dla początkujących – podstawy copywritingu w pigułce Copywriting to dziedzina marketingu, która polega na pisaniu tekstów reklamowych, których celem jest przyciągnięcie …

Usługi graficzne w marketingu – istota oraz korzyści Usługi graficzne w marketingu obejmują wiele różnych działań, takich jak projektowanie logotypów, stron internetowych, …