Czym są cele marketingowe?

Cele marketingowe – zasady tworzenia, istota i wiele innych

Patrząc długoterminowo, można jasno stwierdzić, że działanie bez planu staje się mniej efektywne wraz ze wzrostem zadań do wykonania. Nie inaczej jest w marketingu. Przed tym, gdy firma stanie się rozpoznawalną marką, musi przejść bardzo długą drogę. Składa się ona z wielu określonych czynności. Rolę nici Ariadny przyjmują opracowane cele marketingowe. Pomagają one ustalić i uszeregować działania tak, aby pozwoliły na zrealizowanie strategii (sprawdź ofertę Remarked). W tym wpisie odpowiemy na pytania czym są cele oraz jak je określać.

Spis treści

  1. Cele marketingowe – co to?
  2. Rodzaje celów marketingowych
  3. Czy cele marketingowe mogą ulegać zmianie?
  4. Koncepcja SMART
  5. 3 przykłady celów marketingowych zgodnych z koncepcją SMART
  6. Podsumowanie

Cele marketingowe – co to?

Nazywamy nimi konkretne rezultaty, które chcemy osiągnąć przy pomocy bieżących działań. Cele te muszą być mierzalne, możliwe do zrealizowania oraz określone w czasie. Pomagają one realizować plany oraz strategie, lecz także pomniejszych czynności. Wiele osób mylnie twierdzi, że opracowywanie celów jest zwykłą stratą czasu. Nic bardziej mylnego! Zastosowanie odpowiednich metod sprawia, że czas potrzebny na sformułowanie celów z pewnością ulegnie skróceniu, a same cele staną się użyteczne.

Rodzaje celów marketingowych

W zależności od cech, cele można dzielić na kilka rodzajów. Najlepszym podziałem jest ten, który klasyfikuje je ze względu na to, co oraz w jakiej perspektywie realizują.

• Cele strategiczne

Odnoszą się stricte do strategii przedsiębiorstwa. Dotyczą najbardziej obszernego planu, którego realizacja jest skomplikowana oraz wymaga ambitnych, wykonalnych celów. Są one długoterminowe, dotyczą dalszej przyszłości firmy.

• Cele taktyczne

Dotyczą planów odnoszących się nawet do całej firmy, często skupiają się na poszczególnych produktach czy usługach. Bardziej konkretne oraz odpowiadają mniejszemu zakresowi niż cele strategiczne.

• Cele operacyjne

W końcu cele operacyjne dotyczą spraw bieżących. Osiąganie tych celów powinno stanowić codzienną pracę. Powinny być najbardziej konkretne.

Na zakończenie warto dodać, że do zrealizowania celów strategicznych często potrzebne jest zrealizowanie celów taktycznych oraz operacyjnych.

Czy cele marketingowe mogą ulegać zmianie?

Modyfikowanie celów może być uznane za porażkę, co spowodować może negatywne skutki, takie jak spadek motywacji. Największy wpływ wywierać będzie modyfikacja celów strategicznych. Z drugiej strony inaczej wygląda sytuacja z celami operacyjnymi, które dużo częściej są modyfikowane. Wszystko po to, aby nie było trzeba zmieniać celów długoterminowych. Bez wątpienia należy także pamiętać o tym, że modyfikacja może być wymuszona przez czynniki zewnętrzne, które mają wpływ na sytuację w firmie.

Koncepcja SMART

Jest to metoda tworzenia celów. Każda litera nazwy tej koncepcji odpowiada za poszczególną cechę, jaką powinien posiadać cel:

– specific, czyli skonkretyzowane,

–  measurable – mierzalne,

– achievable – osiągalne,

– relevant – istotne,

– time-bound – określone w czasie.

Dzięki trzymaniu się zasad tworzenia celów, łatwiej jest zweryfikować stopień wykonania zadania oraz zdefiniowania etapu, w jakim się znajduje. Podsumowując – warto wykorzystać wskaźniki, które pozwolą na dokładne zbadanie oraz zweryfikowanie celów.

3 przykłady celów marketingowych zgodnych z koncepcją SMART

  • Zwiększenie ilości wejść na stronę o 20% w ciągu roku.
  • Zyskanie 2000 nowych polubieni fan page’a na Facebooku do końca lipca.
  • Zwiększenie współczynnika konwersji o 10% w ciągu pół roku.

Podsumowanie

Reasumując – mimo, iż samo zredagowanie celów wydaje się być łatwe, to powinno być poprzedzone szczegółową analizą możliwości firmy. Za pomocą metod tworzenia celów, m.in. koncepcji SMART, w łatwy sposób można uniknąć błędów.

Czy zdołaliśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania?

Odwiedź podstronę FAQ po więcej informacji lub skontaktuj się z nami!

Najnowsze wpisy

Informacje dla początkujących – podstawy copywritingu w pigułce Copywriting to dziedzina marketingu, która polega na pisaniu tekstów reklamowych, których celem jest przyciągnięcie …

Usługi graficzne w marketingu – istota oraz korzyści Usługi graficzne w marketingu obejmują wiele różnych działań, takich jak projektowanie logotypów, stron internetowych, …